WAT IS DE AVG ?


De Algemene Verordening Gegevensbescherming is de nieuwe privacywet voor de hele EU. Deze wet vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en heeft impact op zowel jouw privé- als werksituatie. Het doel van de AVG is om de privacygegevens van personen nog beter te beschermen.


In de wet staat omschreven aan welke eisen zowel overheid als organisaties moeten voldoen om verwerking van persoonsgegevens zorgvuldig en veilig uit te voeren. Ook staat in de AVG omschreven welke rechten jij persoonlijk hebt, zodat jouw gegevens niet zomaar verspreid kunnen worden. De Autoriteit Persoonsgegevens controleert de naleving van de wet en kan boetes opleggen tot 20 miljoen euro wanneer we als organisatie niet voldoen.


FUTURE GROEP EN VEILIGHEID PERSOONSGEGEVENS


Bij Future Groep werken wij dagelijks met persoons-gegevens. Denk aan cv’s, salarisstroken of bestanden van klanten waar persoonsgegevens op staan. Om te zorgen dat Future Groep voldoet aan de AVG is een projectteam met vertegenwoordigers van alle werkmaatschappijen aan de slag gegaan. Zo zijn noodzakelijke aanpassingen gemaakt in onze werkprocessen en IT-systemen. Daarmee voldoen we slechts voor een deel. Het andere deel moet vanuit ons zelf komen: wij moeten nóg zorgvuldiger omgaan met het verwerken van persoonsgegevens van een ander, zowel bij het versturen en ontvangen ervan.


Met de AVG ligt er dus een belangrijke verantwoordelijkheid bij Future Groep en haar werkmaatschappijen om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en alle werkprocessen en systemen AVG-proof te houden. Future Groep zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens en die van onze klanten (derden) veilig zijn. Iedereen bij Future Groep heeft hierin een belangrijke rol!


AVG MINIGIDS


Om je bekend te maken met de belangrijkste AVG-begrippen heb je de Future Groep AVG Minigids thuis ontvangen. Hierin staan de belangrijkste begrippen uitgelegd.


Lees de gids goed door en houd het bij je, zodat je de basisbegrippen altijd kunt nalezen.


Je kunt de minigids ook digitaal lezen via www.figroep.nl/avg.


Wil je extra papieren exemplaren ontvangen? Vraag deze aan bij Tenderdesk Future Groep via tenderdesk@figroep.nl.