AVG: WE ZIJN ER KLAAR VOOR!


Beste collega,


Het is zo ver! Vanaf vandaag: 25 mei 2018 zijn de privacygegevens van jou en alle EU-burgers nog beter beschermd. De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van kracht. Dit vraagt een zorgvuldige werkwijze voor ons allemaal.


In deze Furore Special zetten we alles op een rij: de AVG, onze nieuwe werkwijze, de nieuwe personeelsgids en waar je terecht kunt met vragen of advies.


PERSONEELSGIDS VERNIEUWD


Vanwege de nieuwe AVG-wetgeving is nu ook de

Future Groep Personeelsgids gewijzigd. Er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd: hoofdstuk 7, Privacy Protocol.


De nieuwe versie geldt voor heel Future Groep en gaat per vandaag (25 mei 2018) in.


Je kunt de gids terugvinden op Future Groep Insite (zie in Workspace op de ‘FG Insite’ button) of opvragen bij Future Groep Tenderdesk via tenderdesk@figroep.nl.